राजस्थान के मुख्यमंत्री
श्रीमती वसुन्‍धरा राजे
कार्यकाल
: 13-12-2013 से ...
: 08-12-2003 से 13-12-2008
पार्टी
: भारतीय जनता पार्टी
श्री अशोक गहलोत
कार्यकाल
: 13-12-2008 से 13-12-2013
: 01-12-1998 से 08-12-2003
पार्टी
: इण्डियन नेशनल कांग्रेस
श्री भैरोसिंह शेखावत
कार्यकाल
: 04-12-1993 से 01-12-1998
: 04-03-1990 से 15-12-1992
: 22-06-1977 से 16-02-1980
पार्टी
: भारतीय जनता पार्टी / जनता पार्टी
श्री हीरा लाल देवपुरा
कार्यकाल
: 23-02-1985 से 10-03-1985
पार्टी
: इण्डियन नेशनल कांग्रेस
श्री शिवचरण माथुर
कार्यकाल
: 20-01-1988 से 04-12-1989
: 14-07-1981 से 23-02-1985
पार्टी
: इण्डियन नेशनल कांग्रेस
श्री जगन्‍नाथ पहाडिया
कार्यकाल
: 06-06-1980 से 13-07-1981
पार्टी
: इण्डियन नेशनल कांग्रेस
श्री हरिदेव जोशी
कार्यकाल
: 04-12-1989 से 04-03-1990

: 10-03-1985 से 20-01-1988
: 11-10-1973 से 29-04-1977
पार्टी
: इण्डियन नेशनल कांग्रेस
श्री बरकतुल्‍ला खान
कार्यकाल
: 09-07-1971 से 11-10-1973
पार्टी
: इण्डियन नेशनल कांग्रेस
श्री मोहनलाल सुखाडिया
कार्यकाल
: 26-04-1967 से 09-07-1971

: 12-03-1962 से 13-03-1967
: 11-04-1957 से 11-03-1962
: 13-11-1954 से 11-04-1957
पार्टी
: इण्डियन नेशनल कांग्रेस
श्री टीकाराम पालीवाल
कार्यकाल
: 03-03-1952 से 31-10-1952
पार्टी
: इण्डियन नेशनल कांग्रेस
श्री जयनारायण व्‍यास
कार्यकाल
: 01-11-1952 से 12-11-1954

: 26-04-1951 से 03-03-1952
पार्टी
: इण्डियन नेशनल कांग्रेस
श्री सी.एस. वेंकटाचारी
कार्यकाल
: 06-01-1951 से 25-04-1951
 
 
श्री हीरालाल शास्‍त्री
कार्यकाल
: 07-04-1949 से 05-01-1951
पार्टी
: इण्डियन नेशनल कांग्रेस
facebook   twitter